English Version
Szövetség a közösségi részvétel fejlesztéséért

Tagok

Autonómia Alapítvány

200907201158_autonomia_logo Az Autonómia Alapítvány 1990-ben alapított független magánalapítvány. Célja azoknak a magyarországi független helyi kezdeményezéseknek a támogatása, melyek a problémákra helyi erőforrások mozgósításával keresnek megoldást.

Civil Kollégium Alapítvány

200907281455_civil_koll A Civil Kollégium Alapítvány a cselekedni kívánó állampolgárok és az önszervező közösségek, valamint a közösségfejlesztés, közösségi munka elsajátítását segítő országos képzési szervezet és népfőiskola, illetve a közösségfejlesztés szakképzésének akkreditált intézménye.

Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete

Az Egyesület célja, hogy közösségfejlesztő programokat indítson a Felső-Kiskunságban, az önszerveződés elősegítése érdekében. Közösségi munkás hálózatot építsen és működtessen, közöttük az információáramlást segítse elő, tevékenységüket koordinálja, a civil szervezeteket támogassa, információkkal és tanácsadással. Új közösségi szolgáltatások bevezetésével, működtetésével mintaprojekteken keresztül a hátrányos helyzetű társadalmi rétegeket segítse.

proHáló

200907281520_prohalo_logo A proHáló hálózat létrejöttét 2003-ban 18 hazai nonprofit szervezet kezdeményezte, jelenleg 12 tagja van és, nem formalizált hálózatként működik. Tagszervezeteink jó néhány tagja az 1995-ös évektől résztvevője volt a legkülönfélébb hazai civil szektoron belüli hálózatépítési kezdeményezéseknek. Együttműködésünk kialakulásában nagy szerepe volt annak, hogy 1999-2003 között valamennyien részt vettünk a "Civil Ház" programban. Ekkor alakult ki bennünk a hálózati működés melletti elkötelezettség. Nemcsak maga a szó, hogy "hálózat" hatott ránk az újdonság erejével, hanem az együttműködés fejlesztésnek eszközét, annak újfajta minőségi szintjét is reméltük a közös munkától.

Ökotárs Alapítvány

200907281556_okotars_logo Az Ökotárs Alapítvány nem nyereségérdekelt, politikától független, a környezet állapotának javulásáért és a hazai civil szféra és lakosság környezeti érzékenységének és tudatosságának fejlesztéséért tevékenykedő szervezet. Alapítványunk a környezet- és természetvédő szervezetek erősítésével, támogatásával kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Partners Hungary

200907281603_partners_hungary_logo A Partners Hungary Alapítvány 1994-ben jött létre. Létrehozója az Amerikai Egyesült Államokban élő Raymond Shonholtz és Jim Isenberg vezette Partners for Democratic Change (PDC) nevű nonprofit szervezet. Az Alapítvány elsődleges célja a demokratikus átalakulással együtt járó konfliktusok megelőzése és kezelése volt. Nemzetközi Partners hálózat jött létre ebben az időszakban, hogy ezt a célt az egész régiónkban megvalósítsa egymással együttműködő, de független helyi civil szervezeteken keresztül. A PDC kezdeményezésére Partners központok alakultak a rendszerváltás után Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Bulgáriában, Litvániában, Romániában, Magyarországon, Horvátországban a kialakuló demokráciák támogatására.

Soros Alapítvány

200907281609_soros_logo A Soros Alapítvány az elmúlt több mint két évtizedben a legnagyobb - nem magyar állami pénzből gazdálkodó - független támogató szervezetként összesen 150 millió dollárral - azaz majdnem 30 milliárd forinttal - járult hozzá a nyílt társadalom intézményesüléséhez Magyarországon. A nyolcvanas években a rendszerváltás egyik katalizátoraként, a rendszerváltás után a kultúra, a kortárs művészetek területén, a szociális, egészségügyi, köz- és felsőoktatási szektorban, valamint a roma civil társadalomban zajló modellértékű kezdeményezések támogatójaként az Alapítvány 40 ezer szervezet pályázatát támogatta, több ezer művészt, tudóst, tehetséges diákot részesített ösztöndíjban. Az alapító, Soros György szándékainak megfelelően az Alapítvány tevékenysége 2004-ig fokozatosan szűkült, 2005-től pedig már nem indultak új programok. Az Alapítvány tevékenységének döntő részét ebben az időszakban a magyarországi civil szektor fenntarthatóságát célzó Trust program lebonyolítása, továbbá az Alapítvány programjaink értékelése, az eredmények dokumentálása, archiválásra történő előkészítése tette ki. A Magyar Soros Alapítvány irodája 2007. december 31-én bezárt. Jelenleg szünetelteti tagságát a SZÖVETSÉGben.

Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány

200907301407_niok_logo Az Alapítvány azzal a céllal jött létre, a civil társadalom Magyarországon a nonprofit szervezetek munkája által is erősebbé váljék, és kialakuljon egy háttérbázis, amely a nonprofit szervezetek hosszú távú működését elősegíti. A NIOK nyitott alapítvány, kiemelkedően közhasznú minősítésű szervezet.

Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete

A Regionális Szellemi Forrásközpontok célja az, hogy elősegítsék a szociálpolitika reformját, decentralizálását olyan szolgáltatások nyújtásával, amelyek megfelelnek a társadalmi-gazdasági változások szociális szektorában is megjelenő új követelményeinek. A Regionális Forrásközpontok a települési és megyei önkormányzatoknak, az ágazathoz kapcsolódó intézményeknek, szervezeteknek, szakembereknek, önkénteseknek, civil szervezeteknek és magánvállalkozásoknak egyaránt szolgáltatnak és elősegítik a szociálpolitika szereplői közötti együttműködést.

Közösségfejlesztők Egyesülete

200911081103_kofelogo Az Egyesület 1989. márciusában alakult országos szervezet, jelenleg 101 tagja van. A tagok az ország különféle tájegységeiből való, eltérő társadalmi és szakmai háttérrel rendelkező közösségi aktivisták és humán segítő szakemberek. Az egyesületet 2003. július 11-étől a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetté nyilvánította. Az egyesület küldetése, hogy demokráciaépítő és társadalomfejlesztő mozgalmat szervezzen szerte az országban és a régióban, amelyet a helyi cselekvés inspirálása, a részvétel erősítése, a képessé tétel, s ezzel párhuzamosan a közösségfejlesztés szakmai fejlesztése révén kíván elérni. Az egyesület célja az állampolgárok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése. E cél megvalósulását az állampolgárok saját és a köz ügyeiben való részvételének fokozásával, az önszerveződés és a helyi cselekvés közösségi feltételeinek javításával, a demokrácia helyi intézményeinek építésével kívánja segíteni.

Hírek

Kapcsolat

4025 Debrecen
Török Bálint utca 4.
52/320-180
szovetseg@polgarz.hu
www.polgarz.hu
arculat és webfejlesztés: Látványos Grafikai Művek