English Version
Szövetség a közösségi részvétel fejlesztéséért

Batory program

2009. április 20., 19:54
Btory Alapívány logoja SZÖVETSÉGünk a varsói székhelyű Batory Alapítvány pályázatán nyert programjával, melynek során 2009. április 1. - 2010. március 31. között az alábbiakat valósítjuk meg:

1. Workshopokat tartunk a tagszervezeteink képviselőivel, meghívott szakértőkkel és érdeklődőkkel

Célja, hogy szakterületenként (ágazatonként) szakmapolitikai irányelveink kidolgozása folyamatában ajánlásokat fogalmazzunk meg.
A témafelelős tagszervezetek elkészítik a vitaindító anyagokat, melyet a résztvevőknek előre elküldenek, a workshopon megvitatunk. Itt mindenki szakmaterületéről hozzáteszi a saját elképzeléseit, anyagát és azok alapján véglegesítjük ajánlásunkat. Mindezeket összefoglalva, ebből kiindulva egységes cselekvési terv-lobby anyag készül az év végére. Az ajánlások elkészítéshez egységes szempontrendszert fogalmazunk meg a programindító workshopon.
Együttműködési lehetőségeket keresünk más a témában érdekelt szervezetekkel és bevonjuk őket az ajánlások/lobby stratégia kidolgozásába, a SZÖVETSÉG munkájába.

Szakterületenként (ágazatonként) ajánlás készül, a program végén pedig egységes cselekvési terv/lobbi anyag.
 

2. Háttértanulmányok készítése a SZÖVETSÉG tagszervezeteinek tapasztalatai alapján

A szakterületenkénti (ágazati) ajánlásokat, a cselekvési terv/lobbi anyag elkészítését megalapozó tanulmányok készülnek, illetve elkészítjük a Közösségek állapota 2009 c. anyagof.
Az érdekképviselet, lobbi tapasztalatok és technikák, az eddigi tevékenységek, eredményeinek összegyűjtése, elemzése, összefoglalása történik.

Külön téma a helyi közösségek és önkormányzatok együttműködése tapasztalatainak gyűjtése, a  jó és rossz egyaránt.

 3. Budapesti Nyilatkozat – Szeminárium és műhelymunka a V4 országokból érkező szakemberekkel

Célja a Budapesti Nyilatkozat felülvizsgálata, azokkal a Visegrádi országokból érkező résztvevőkkel, akik aláírták 2004-ben, valamint a SZÖVETSÉG tagszervezeteinek képviselőivel. Tanulni kívánunk egymás eredményeiből, kudarcaiból és olyan célokat  akarunk kitűzni, melyek segíthetik a közösségfejlesztés társadalmi konfliktus kezelő hatásainak széleskörű használatát.

Előtte a magyarországi helyzetet elemző anyag készül, ugyanerre kérjük a külföldi partnereinket is. Szempontok, ill. megvitatandó témák: A résztvevő szervezetek mit tudtak tenni saját országaikban a megfogalmazott elvek érvényesítése érdekében? Melyik kormány mit tett a nyilatkozat nyomán? Milyen gyakorlati haszna volt a lépéseknek? Milyen további igényeket lehetne megfogalmazni?

A szeminárium eredményeképpen a: V4 országok szakembereinek szempontjait tükröző, megújított V4-Budapesti Nyilatkozat születik.

4. Nyilvánosság

A program során elkészült anyagokat közzétesszük honlapunkon, elküldjük partnereinknek, érintett szervezeteknek, kormányzati szervezeteknek, továbbá sajtóközlemény, sajtótájékoztató útján nyilvánosságra hozzuk.
 

Az első - indító - workshopon megbeszéltük a fentieket, felosztottuk a feladatokat, elkészítettünk egy ütemtervet:

1. Részvételi törvény-tervezet bemutatása. A tervezet kidolgozásának folyamata.

Felelős: Gerencsér Balázs - NIOK
 


2. Terület- és településfejlesztés

Felelős: Péterfi Ferenc - KÖFE
 


3. Szociális ügyek

Felelős: Gosztonyi Géza - RFOE
 


4. Egyének közösségek és szervezeteik részvételi lehetőségei, jó kormányzás

Felelős: Csongor Anna - Autonómia, Kovács Piroska - ProHáló
 


5. Közösségi tanulás, képzés

Felelős: Vercseg Ilona - CKA

A közigazgatás, önkormányzat és természetvédelem témaköröket vállaló szervezetek képviselőivel az ügyvezető-alelnök egyeztet a programok tartalmáról és az időpont meghatározásáról, ugyanígy a már meghatározott workshopok időpontjáról.

Az ügyvezető-alelnök szempont rendszert dolgozott ki a workshopok tematikájához és formai lebonyolításához, mely e-mailben kérhető: giczey.peter@polgarz.hu

 

Programunk támogatója a Batory Alapítvány.

 

Dokumentumok

Hírek

Kapcsolat

4025 Debrecen
Török Bálint utca 4.
52/320-180
szovetseg@polgarz.hu
www.polgarz.hu
arculat és webfejlesztés: Látványos Grafikai Művek