English Version
Szövetség a közösségi részvétel fejlesztéséért

Ajánlások a részvétel fejlesztéséért

2010. augusztus 1., 20:01
Az elmúlt egy év során a műhelyekben kidolgozott ajánlásaink találhatók itt.

A SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért megalakulása (2004) óta a részvétel fokozásáért száll síkra. Hisszük, Magyarország bajainak zömére gyógyírt jelenthet, ha az egyének és közösségeik aktívan részt vesznek a közügyek alakításában.
Drámain alacsony szintű az állampolgári aktivitás ma.. Évszázados szocializációs problémával állunk szemben, melyet az elmúlt húsz évben sem sikerült leküzdeni. Nincs mit csodálkoznunk, nem gondolhatjuk komolyan – még, ha időnként hittünk is benne, különösen a rendszerváltás tájékán - hogy száz év berögződött szemléletét és gyakorlatát ilyen rövid idő alatt meghaladhatjuk. Pláne, úgy nem, hogy az állami-társadalmi gyakorlat nem részvétel központú és a szakmai felismerések ellenére sem történtek hatékony lépések megfordítására, nem történtek erőfeszítések a szemlélet és a közösségi részvétel technikáinak elterjesztésére, egyáltalán, a demokrácia oktatására, a gyerekkortól a felnőttkorig.
Mindezek alapján (is) 2008-ban határoztuk el szakmapolitikánk kidolgozását, mely rögzíti azokat az elveket és tennivalókat, melyeket feltétlenül szükségesnek látunk a részvétel növeléséhez a társadalomban. Ekkor két alapvető tételünket rögzítettük: egyszerre van szükség képessé tételre, valamint a jogi környezet alakítására, mely az állampolgárok irányában lehetőségeket kínál, az államra viszont kötelezettségeket ró. Áttekintettük továbbá, mely elveknek szükséges érvényesülniük, áthatniuk a társadalom és az állam működésének egészét.
2009 kora nyarától 2010 tavaszáig műhelymunka sorozatot szerveztünk a Batory Alapítvány támogatásával. Célunk volt, hogy lefektetett alapelveink figyelembe vételével, tagszervezeteink szakmai tapasztalatainak, gyakorlatának feldolgozásával, közös megvitatásával dolgozzunk ki ajánlásokat, mind a szakmai és a civil szektor, mind a döntéshozók, és az államigazgatás számára. A műhelyek szervezését egy-egy tagszervezetünk vállalta magára, ahová elképzeléseik szerint szakértőket, vendégeket is hívhattak.
Jelen kiadvány az eltelt időszak közös gondolkodásának eredményét tartalmazza, és két jól elkülöníthető részre oszlik. Az elsőben - a Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) felkérésére 2009. tavaszán készült - tanulmány található, melyben végiggondoljuk, és javasoljuk, miért lenne fontos a közösségi munka alkalmazása a mai Magyarországon? Miért szükséges, sőt kell, egy országos közösségi munkás hálózat, milyen haszna lenne, és milyen problémákra adhatna választ? A második részben pedig műhelysorozatunk produktuma olvasható.
Arra biztatom e kiadvány minden olvasóját, eddigi gondolkodásunk, munkánk közreadott eredményét vitassa, tegyen hozzá, segítse, ha módja van rá, akár érvényesítse munkájában. Szóval: vegyen részt!

Giczey Péter
ügyvezető-alelnök

Dokumentumok

Hírek

Kapcsolat

4025 Debrecen
Török Bálint utca 4.
52/320-180
szovetseg@polgarz.hu
www.polgarz.hu
arculat és webfejlesztés: Látványos Grafikai Művek