English Version
Szövetség a közösségi részvétel fejlesztéséért

Dokumentumok

A dokumentum megnyitásához kattintson a címre!

Ajánlások a részvétel fejlesztéséért

2010. augusztus 1., 20:01
Az elmúlt egy év során a műhelyekben kidolgozott ajánlásaink találhatók itt.

Javaslatok a társadalom megújítására az EU források 2007-2013-as időszakában

2010. február 27., 19:52
A 2006 elején az akkori Ifjúsági-, Családügyi-, Szociális- és Egészségügyi Minisztérium (ICSSzEM)tervezői csoportja számára készített szakértői javaslat és a 2006 végén, tizenegy civil szervezet által megfogalmazott TÁMOP-javaslat található meg itt.

Budapesti Nyilatkozat

2009. december 6., 16:13
A 2004 márciusában Budapesten megrendezett konferencián résztvevő küldöttek, a társadalmi szervezetek, kormányzatok, támogatók és helyi közösségek képviselői elismerik a civil társadalom fejlesztésének az Európai Unió által meghatározott kiemelt szerepét, és hangsúlyozzák a közösségfejlesztés fontosságát ezeknek a folyamatoknak a támogatásában és az emberi jogok védelmében. A résztvevők arra kérik az Európai Unió szerveit, a nemzeti, regionális és helyi kormányzatokat, hogy kötelezzék el magukat egy társadalmi és gazdasági értelemben befogadó, sokszínű, környezetileg fenntartható és igazságos társadalom kialakítása mellett, és biztosítsák az Európai Unió, illetve tagállamai és civil társadalmai közötti társadalmi párbeszéd kialakításához szükséges struktúrákat, irányelveket és mechanizmusokat. Ehhez a közösségi részvétel morális és anyagi támogatása mellett a megfelelő színvonalú jogi, intézményi és anyagi feltételek megteremtésére is szükség lesz, különös tekintettel magára a közösségfejlesztésre. A konferencia kulcsfontosságú célja volt, hogy egy közös nyilatkozatot fogalmazzon meg az európai közösségfejlesztésről az Európai Unió, a nemzeti kormányok és más érintett kulcsszereplők számára. Most tehát következzen e közös egyetértésen alapuló nyilatkozat szövege, amelyet a konferencia részvevői az ön szíves figyelmébe ajánlanak, számítva támogatására!

Kezdeményezés a támogatási rendszer megújításra

2009. november 9., 00:28
Kezdeményeztük, hogy induljon el egy széleskörű egyeztetési tárgyalássorozat a teljes támogatási és lebonyolítási rendszer átalakításáról – amely mostani formájában a civil szervezetek számára alárendelt és megalázó; így mélyen feudális viszonyt teremt a program megvalósítói és a támogatást közvetítők között.

KÖZTÁMHÁLÓ program társadalmi hatásvizsgálata

2009. augusztus 7., 05:40
Az elemzés célja a program helyi közösségekre gyakorolt hatásainak megfigyelése, szélesebb körű társadalmi hatásainak vizsgálata, működési sajátosságainak értékelése valamint fejlesztési lehetőségeinek feltérképezése.

Szakmai beszámoló 2008.

2009. július 28., 10:31
A SZÖVETSÉG 2008. évi tevékenysége: • Részvétel a Civilek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért munkacsoport (CNNy) munkájában, rendezvényein. • Részvétel a Civil Lobbi Kerekasztal munkacsoport munkájában. • 2006. elejétől részt veszünk az Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum (OTCEF) munkájában, 2008 elejétől a SZÖVETSÉG ügyvezető-alelnöke az OTCEF delegáltjaként meghívottként részt vesz az ETE Magyar-Román Monitoring Bizottságában...

Szakmai beszámoló 2007.

2009. július 28., 10:30
A SZÖVETSÉG 2007. évi tevékenysége: • Az Egyesület 2006 és 2007 tavasza között valósította meg a Közösségi Kezdeményezések Szakmai Támogató Hálózatának –KÖZTÁMHÁLÓ- programját a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával. A program célja volt a közösségi alapú társadalom megteremtésének elősegítése, ezen belül a szociális szakmában a közösségi munka, mint az egyéni esetkezelés melletti segítségnyújtás hatékony módszerének népszerűsítése...

Javaslat közösségi munkás hálózat létrehozására

2009. július 26., 21:33
A Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) felkérésére elkészített szakmai javaslat a társdalmi problémák kezelésére.

Szakmai beszámoló 2006.

2009. július 23., 10:03
A SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület szakmai tevékenységét az ICSSZEM majd az SZMM támogatásával folytattuk, az alábbiak szerint: 1. KÖZTÁMHÁLÓ megyei feladat A Pest megyei KÖZTÁMHÁLÓ feladatainak ellátása a Börzsönyvidék Alapítvánnyal kötött szerződés alapján, konzultáció, képzés, tapasztalatcsere, adminisztráció 2006. március 31-ig. 2. KÖZTÁMHÁLÓ regionális feladat Hét regionális feladattal megbízott szervezettel kötöttünk szerződést, mely alapján a szervezetek ellátták a régió-felelősi feladatokat. Számukra egyesületünk koordinációs és adminisztrációs szolgáltatásokat nyújtott...

Hírek

Kapcsolat

4025 Debrecen
Török Bálint utca 4.
52/320-180
szovetseg@polgarz.hu
www.polgarz.hu
arculat és webfejlesztés: Látványos Grafikai Művek